Elisa R. Diaz
Certified Nurse Aide Goshen

Active

SUSANA DIAZ CHAVEZ
Certified Nurse Aide Hammond

Expired

Linda Coss-Diaz
Certified Nurse Aide Logansport

Active

Claudia S. Diaz
Certified Nurse Aide Merrillville

Active

ANGELICA D. DIAZ
Certified Nurse Aide Portage

Active

PAMELA K. DIAZ
Certified Nurse Aide Washington

Expired

SUSANA M. DIAZ
Home Health Aide Gary

Active

ANGELICA D. DIAZ
Home Health Aide Portage

Active

Audrey C. Diaz
Home Health Aide Portage

Expired

OLIVIA NELDA DIAZ
Licensed Practical Nurse Valparaiso

Expired

Kelli j Diaz- Morales
Certified Nurse Aide Logansport

Active

MARTHA J. DIAZ-PEREZ
Certified Nurse Aide Columbus

Expired